SLO|ANG
Plus Revizija d.o.o.

Zgodovina

Smo ena prvih družb, registriranih za izvajanje revizijske dejavnosti v Sloveniji, vpisani v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo dne 30. septembra 1994 pod številko vpisa RD-A-008.

Predhodnica naše revizijske družbe je bila družba za izvajanje računovodskih storitev (računovodski servis) in davčno svetovanje, ustanovljena v letu 1989 z imenom Plus d.o.o.

Revizijska dejavnost oziroma izvajanje storitev revidiranja se je v Sloveniji začela s sprejemom zakona o revidiranju v letu 1993. Tedaj smo takoj (30. septembra 1993) ustanovili našo revizijsko družbo, ki je bila nato 21. oktobra 1993 vpisana v sodni register in naslednje leto v register revizijskih družb. Z ustanovitvijo revizijske družbe in začetkom izvajanja storitev revidiranja smo postopoma zmanjševali obseg izvajanja računovodskih storitev, naša glavna storitev je postala revizijska storitev.

Od dneva vpisa dalje izvajamo storitve revidiranja. Začeli smo zbirati strokovno ekipo sodelavcev izmed strokovnjakov zaposlenih pri računovodskih in analitskih opravilih v različnih gospodarskih podjetjih in računovodskih servisih. Začeli smo s tremi pooblaščenimi revizorji, sedaj pa za našo družbo storitve revidiranja izvajajo:
  • štirje pooblaščeni revizorji in pooblaščene revizorke
  • tri državne notranje revizorke 
  • ena pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij
  • dve sodni izvedenki za poslovne finance
  • drugi strokovni sodelavci
Naša družba je od registracije dalje kadrovsko in lastniško stabilna, saj se strokovna ekipa povečuje in v zadnjih letih pomlajuje.

Sedež družbe smo v februarju 2018 preselili iz Industrijko obrtne cone Trzin v Ljubljano na naslov Ulica Ivana Roba 19, 1000 Ljubljana.

Lahko se pohvalimo, da v petindvajsetletni zgodovini našega poslovanja, nad našo družbo nikoli ni bil uveden noben sodni postopek ali postopek izrednega nadzora pri Slovenskem inštitutu za revizijo zaradi ugotavljanja ustreznosti in pravilnosti podaje revizorjevega mnenja.
Natisni stran