SLO|ANG
Plus Revizija d.o.o.

Osnovni podatki

Ime družbe: PLUS REVIZIJA
Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Ljubljana
Skrajšani naziv družbe: PLUS REVIZIJA d.o.o.
Matična številka: 5809282
Davčna številka: SI63518015
Št. transakcijskega računa: 02085-0010552898, odprt pri banki Nova LB d.d., Ljubljana 
Osnovni kapital družbe: 14.076,00 EUR
Lastniška struktura družbe: Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka ima 100 % upravljalskih pravic
Direktorica družbe: Danica Kržišnik, univ.dipl.ekon, pooblaščena revizorka
Naslov: Od februarja 2018: Ulica Ivana Roba 19, 1000 Ljubljana
Natisni stran