SLO|ANG
Plus Revizija d.o.o.

Reference

Pri naši dejavnosti so za pridobivanje poslov poleg cene zelo pomembne tudi reference. Zelo veliko poslov smo pridobili ravno na podlagi referenc, zato objavljamo primere nekaterih družb, kjer izvajamo revidiranje njihovih letnih računovodskih izkazov, ali pa smo ga izvajali v preteklosti. Naši naročniki za revidiranje letnih računovodskih izkazov so predvsem srednje velike družbe (po opredelitvi iz zakona o gospodarskih družbah).

Z močno strokovno ekipo, s katero razpolagamo, lahko strokovno in v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi opravimo revizijo letnih računovodskih izkazov in druge sorodne storitve.

Strokovno ekipo, ki izvaja revidiranje, vedno oblikujemo tako, da je nosilec dela, to je pooblaščeni revizor, ki tudi podpiše revizorjevo mnenje, pri revidiranju stalno v neposrednem stiku z naročnikom revizije. Tako je seznanjen z vso naročnikovo problematiko, kar mu olajša podajo strokovno pravilnega revizorjevega mnenja. Tak način dela tudi naročniku zagotavlja možnost stalnega in neposrednega stika z odgovorno osebo izvajalca, tako da lahko naročnik že med letom pred izdelavo računovodskih izkazov in letnega poročila razčisti vse morebitne nejasnosti.


Podatki o dejavnostih in družbah, kjer izvajamo ali smo izvajali revidiranje računovodskih izkazov od leta 2012 dalje:

Dejavnost trgovine

 • Štajerski avto dom d.o.o., Maribor
 • ALPRO d.o.o., Mengeš
 • KEA d.o.o., Šentjur

Gradbena dejavnost

 • EFAFLEX INŽENIRING d.o.o., Ljubljana
 • TELEG-M d.o.o., Ljubljana
 • IMP d.d., Ljubljana

Proizvodna dejavnost

 • OMEGA AIR d.o.o., Ljubljana
 • GEP ŠTALEKAR d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • Monter Dravograd d.o.o.

Storitvena dejavnost

 • SŽ-PP d.d., Ljubljana

Komunalna dejavnost

 • Loška komunala d.d., Škofja Loka
 • Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o., Dravograd

Tovorni transport

 • BRUS TRANSPORT d.o.o., Godovič

Invalidska podjetja in organizacije

 • Birografika Bori d.o.o., Ljubljana

Društva

 • Planinsko društvo Ljubljana Matica
 • Društvo Mohorjeva družba, Celje

Zasebni zavodi - nevladne organizacije

 • SLOGA, ljubljana
 • IRD GLOBAL ZAVOD, Ljubljana

Hoteli in igralnice

 • Rimske terme d.o.o., Rimske Toplice
 • Hotel Žalec d.o.o.
Natisni stran