SLO|ANG
Plus Revizija d.o.o.

Sodelavci

Za našo družbo so nosilci izvajanja storitev revidiranja in svetovanja sodelavci, vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo (z veljavnimi pooblastili za opravljanje nalog) s strokovnimi nazivi :
 • pooblaščeni revizor
 • pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
Nekateri od sodelavcev imajo tudi strokovne nazive :
 • revizor
 • državni notranji revizor
 • sodni izvedenec
 • preizkušeni računovodja
Poleg štirih nosilcev dela z navedenimi strokovnimi nazivi pri izvajanju revidiranja, ocenjevanja in svetovanja sodelujejo še ostali naši sodelavci, ki so predvsem strokovnjaki iz računovodskega in davčnega področja. So zaposleni pri naši revizijski družbi ali pa naši zunanji sodelavci in imamo z njimi sklenjene dolgoletne pogodbe o sodelovanju. Večina jih ima univerzitetno izobrazbo in večletne delovne izkušnje.
Številčna in strokovno močna ekipa naših sodelavcev je naša prednost. Manj strokovnih ali občasnih sodelavcev pri izvajanju revizij ne vključujemo.

Predstavitev nosilcev revidiranja, ocenjevanja vrednosti in svetovanja

Danica Kržišnik, univ.dipl.ekon., pooblaščena revizorka (zaposlena) :

 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila v letu 2000,
 • z opravljanjem nalog revidiranja se ukvarja od leta 1996, ko je pridobila naziv revizorke
 • je tudi sodna izvedenka za poslovne finance in opravlja tudi naloge izvedenstva
 • ukvarja se tudi s svetovanjem na področju računovodstva za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
 • opravlja tudi davčno in poslovno svetovanje
 • pred pridobitvijo naziva pooblaščena revizorka je imela več kot 10 let izkušenj pri izvajanju računovodskih in analitskih del v gospodarskih družbah

Urška Filip, univ.dipl.ekon., pooblaščena revizorka (zaposlena) :

 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila v letu 2011
 • kot sodelavka pri opravljanju nalog se z revidiranjem ukvarja od leta 2004
 • naziv državna notranja revizorka je pridobila v letu 2014

Irena Rutnik, univ.dipl.ekon., pooblaščena revizorka :

 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila v letu 2013
 • kot sodelavka pri opravljanju nalog se z revidiranjem ukvarja od leta 1997
 • leta 2003 je pridobila strokovni naziv državna notranja revizorka in se od tedaj ukvarja tudi z notranjim revidiranjem

Silvija Oštir, univ.dipl.ekon., pooblaščena revizorka :

 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila v letu 2013
 • kot sodelavka pri opravljanju nalog se z revidiranjem ukvarja od leta 2007
 • naziv državna notranja revizorka je pridobila v letu 2016

Ostali sodelavci

Nelka Žužek, univ.dipl.ekon., revizorka :

 • naziv revizorka je pridobila v letu 2007,
 • kot sodelavka pri opravljanju nalog se z revidiranjem ukvarja od leta 1997
 • v letu 2000 je pridobila strokovni naziv preizkušeni računovodja in se ukvarja tudi z vodenjem računovodstva za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
 • opravlja tudi naloge davčnega in poslovnega svetovanja
 • pred pridobitvijo naziva revizorka je imela več kot 20 let izkušenj pri izvajanju računovodskih in analitskih del v gospodarskih družbah

in še trije drugi sodelavci po pogodbi o sodelovanju.

Natisni stran