SLO|ANG
Plus Revizija d.o.o.

Revidiranje

Naša revizijska dejavnost obsega:
  Zunanjo revizijo
  • revidiranje letnih računovodskih izkazov
  • izdelava posebnih revizijskih poročil pri pregledu posameznih poslov
  • revidiranje računovodskih izkazov pri postopkih prisilne poravnave
  • izdelava posebnih revizijskih poročil pri izrednih in posebnih revizijah
  • izdelava posebnih revizijskih poročil pri povečevanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
  • izdelava posebnih revizijskih poročil pri preoblikovanjih (spremembah organizacijskih oblik) družb
  • izdelava posebnih revizijskih poročil pri ustanavljanju družb, združevanjih in pripojitvah družb, razdelitvah in oddelitvah družb
  • izdelava posebnih revizijskih poročil o porabi javnih sredstev za projekte (po pogodbah za projekte financirane iz EU in proračunskih sredstev)
  • izdelava posebnih revizijskih poročil o poravnanih obveznostih do dobaviteljev pri javnih razpisih
  • pregled povzetkov računovodskih izkazov in druge vrste revizij po mednarodnih standardih revidiranja

  Notranjo revizijo

  • izdelava revizijskih poročil o poslovanju občin
  • izdelava revizijskih poročil o poslovanju javnih zavodov
Natisni stran